HARSTAD 19. - 21. AUGUST 2021

Tilgjengelighet

Ledsagerbevis og billetter

Bakgården aksepterer ledsagerbevis. Har du gyldig ledsagerbevis og legitimasjon, kommer ledsager inn gratis, i følge med deg som har billett.

Du kjøper billett på vanlig måte via vår hjemmesiden, eller i akkrediteringsteltet ved inngangen på torget. Her får også du og din ledsager påsatt festivalarmbånd.

NB: Ledsagerbevis gjelder kun for dagspass og ikke festivalpass. Ledsager får kun dagspass og ikke festivalpass. Skal du på konsert alle tre dagene må din ledsager hente nytt armbånd i akkrediteringsteltet hver dag.

Transport og parkering

Bakgården oppfordrer alle til å reise kollektivt til festivalen.

Festivalen arrangeres midt i sentrum, med inngang fra torget. Det er selvsagt mulighet til å benytte seg av byens parkeringsplasser, men her kan det fort bli fullt.

Med handikap (HK)-kort har man anledning til å parkere på alle kommunale parkeringsplasser (inklusiv korttidsparkering) hele døgnet.

Det finnes egne HK-plasser blant annet i Hvedings gate.

Området

Bakgården arrangeres i sentrum av Harstad. Området er asfaltert/brostein og er tilgjengelig for alle, inkludert for de med fysisk handikap eller nedsatt funksjonsevne.

Hele festivalområdet er asfaltert og med få unntak trinnfritt. Kabelgatene som trekkes fra scene til lydtelt er merket for svaksynte (gul merking) og er mulig å forsere for rullestolbrukere.

Det finnes mange sitteplasser og bord til fri benyttelse for alle våre gjester – dersom du ikke ønsker å benytte HC-rampen.

HC-rampe

Vi har egen rampe for rullestolbrukere og andre som har behov for det. HC-rampen er lokalisert foran Ungdommens hus og har veldig god sikt til scene.

Vi har personell til stede på rampen som kan være behjelpelig og som passer på at  rampen forbeholdes gjester som har behov for det.

På rampa er det også sitteplass for ledsagere. Men: Vi ønsker i utgangspunktet ikke at flere enn én ledsager er med opp på rampen. Vi oppfordrer alle til å vise hensyn og slik at alle som faktisk har behov for å sitte på rampen får plass.

Det er ikke mulig å lade elektriske rullestoler på rampen.

HC-toalett

Et eget, dedikert handikaptoalett er plassert rett nedenfor rampen.

For synshemmede

Det er ikke informasjon i blindeskrift på Bakgården.

Vi har fokusert på god skilting, blant annet for å gjøre det enklere for svaksynte å orientere seg. Det vil også være storskjerm til venstre for hovedscenen.

For hørselshemmede

Det er ikke teleslynge i Bakgården. Konsertene vil ikke tolkes.

Mat og allergi

Bakgården har et rikt mattilbud, og hver matbod vil ha opplysninger om sine råvarer og allergier.

Dersom du har medisinske behov for medbragt mat eller (alkoholfri) drikke ønsker vi at du tar kontakt med oss for å avtale rutiner for dette.

Rull til toppen Skip to content