HARSTAD 15. - 17. AUGUST 2024

Betingelser for utstillere i Bakgårdsmarkedet

Betingelser for utstillere i Bakgården:

1. Alt salg av mat og drikke fra stand må være godkjent av mattilsynet!  Salg av mat som vil medføre matlukt/matos vil i hovedsak plasseres på eget område.

2. Utstiller sørger selv for alt av nødvendig utstyr til sin stand. Dette gjelder alt av bord, stoler, osv.

3. Bakgården forbeholder seg retten til å godkjenne utstillere, og forbeholder seg muligheten til å kunne nekte utstillere, demonstrasjoner og salg av varer som antas å være upassende, som ikke tjener publikums-, Bakgården eller politiets interesse.

4. Bestillingen og plassavgiften er bindende. Eventuell avbestilling av bodplass må skje senest 14 dager før markedsdagen, i 2023 er denne dato 4. august.  Avbestilling etter denne dato vil medføre fakturering av hele beløpet.

5. Bakgården organiserer plasseringen av utstillerne slik at markedet fremstår så hensiktsmessig og attraktivt som mulig ovenfor publikum.

6. Standleien forfaller i henhold til faktura. Standleien refunderes kun hvis arrangøren avlyser markedet på grunn av for få utstillere.

7. Demonstrasjon, fremvisning av slides og film, avspilling av lydbånd, kjøring av maskiner, utdeling av smaksprøver og demonstrasjoner som forårsaker samling av folk er både tillatt og ønsket, såfremt naboene ikke forhindres eller forstyrres, og vanlige sikringsbestemmelser overholdes. Bruk skjønn.

8. Ved tilkorking av publikum forbeholder arrangør seg retten til å avbryte eller tidsbegrense demonstrasjoner, dette på grunn av sikkerheten. Bakgården gjør oppmerksom på gjeldende bestemmelser vedrørende TONO-avgift.

9. Start oppbygging av stands: Fredag fra kl 10.00 og lørdag fra kl 08.00. All oppbygging av stands må være ferdig innen kl. 11.45 på fredag og kl. 09.45 på lørdag. Etter disse tidspunktene skal det ikke være biler/motorisert kjøretøy på området, da det sperres av med terrorblokker. Markedet er offisielt over kl. 18:00 på fredag og kl. 16.00 på lørdag. Standplasser i Strandgata og på torget må være tømt senest kl. 16.30.
NB. Tømming av stands må ikke påbegynnes før markedet er offisielt avsluttet. Kontakt oss om det er behov for tidligere riggestart.

10. Hel eller delvis overdragelse av bestilt plass  ha Bakgårdens samtykke.

11. Bakgården har ikke vakthold på markedet på natten. På dagtid vil det være personell fra arrangør til stede, men Bakgården kan ikke bære ansvar for utstilte varer eller annet utstyr – heller ikke assuranse av noe slag.

12. Bakgården bærer ikke ansvar for skader som påføres utstillere eller blir påført av utstillere.

13. Bakgården sørger for alminnelig renhold, men utstiller må selv sørge for renhold av egen stand.

Søppel fra egen stand må utstiller ta med seg etter endt markedsdag, det betyr at Bakgårdens søppelcontainere ikke kan benyttes av markedsdeltakerne. Søppelsekker kan hentes hos festivalens frivillige.

14. Utstillere må selv koste transport, montering og demontering av eget utstyr.

15. Utstillernes biler tillates ikke parkert inne på utstillingsområdet, med mindre annet er avtalt direkte med oss. Utstillere må selv ordne med parkering for eget kjøretøy utenfor området.

16. Utstillerne plikter innen Bakgårdens område å respektere de regler som er satt.

17. Eventuelle tvister avgjøres ved Tvistemålsloven.

18. Force majeure fra 1 uke før markedet

Andre Nyheter

Return Bakgården LIVE

Bakgården LIVE presenterer: Return // Lørdag 18. november

RETURN kommer til Arena Nord-Norge med sitt forrykende juleshow Jingle Balls! Vi lover allsang og rocka julesanger fra andre artister!

Hagle kommer til Bakgården LIVE Bakgården LIVE

Bakgården LIVE presenterer: Hagle // Lørdag 21. oktober

HAGLE kommer for å lage fest! Og festmusikk kan de to karene fra Indre Østfold. De fikk faktisk Spellemannprisen i 2021 I kategorien festmusikk.

Bakgården LIVE presenterer: Stig Brenner Bakgården LIVE

Bakgården LIVE presenterer: Stig Brenner // Lørdag 11. november

Stig Brenner har i løpet av de siste årene etablert seg som en av landets største artister. Endelig legger han ut på turné i nord og inntar Arena Nord-Norge lørdag 11. november!

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet