HARSTAD 18. - 20. AUGUST 2022

Betingelser for utstillere i Bakgårdsmarkedet

Betingelser for utstillere i Bakgården:

1. Alt salg av mat og drikke fra stand må være godkjent av mattilsynet!  Salg av mat som vil medføre matlukt/matos vil i hovedsak plasseres på eget område.

2. Utstiller sørger selv for alt av nødvendig utstyr til sin stand. Dette gjelder alt av bord, stoler, osv.

3. Bakgården forbeholder seg retten til å godkjenne utstillere, og forbeholder seg muligheten til å kunne nekte utstillere, demonstrasjoner og salg av varer som antas å være upassende, som ikke tjener publikums-, Bakgården eller politiets interesse.

4. Bestillingen og plassavgiften er bindende. Eventuell avbestilling av bodplass må skje senest 14 dager før markedsdagen, i 2022 er denne dato 5. august.  Avbestilling etter denne dato vil medføre fakturering av hele beløpet.

5. Bakgården organiserer plasseringen av utstillerne slik at markedet fremstår så hensiktsmessig og attraktivt som mulig ovenfor publikum.

6. Standleien forfaller i henhold til faktura. Standleien refunderes kun hvis arrangøren avlyser markedet på grunn av for få utstillere.

7. Demonstrasjon, fremvisning av slides og film, avspilling av lydbånd, kjøring av maskiner, utdeling av smaksprøver og demonstrasjoner som forårsaker samling av folk er både tillatt og ønsket, såfremt naboene ikke forhindres eller forstyrres, og vanlige sikringsbestemmelser overholdes. Bruk skjønn.

8. Ved tilkorking av publikum forbeholder arrangør seg retten til å avbryte eller tidsbegrense demonstrasjoner, dette på grunn av sikkerheten. Bakgården gjør oppmerksom på gjeldende bestemmelser vedrørende TONO-avgift.

9. Start oppbygging av stands: Lørdag fra kl 08.00. All oppbygging av stands må være ferdig innen kl. 09.45. Etter 09:45 skal det ikke være biler/motorisert kjøretøy på området, da det sperres av med terrorblokker. Markedet er offisielt over kl. 16.00. Standplasser i Strandgata og på torget må være tømt senest kl. 16.30 NB. Tømming av stands må ikke påbegynnes før markedet er offisielt avsluttet. Kontakt oss om det er behov for tidligere riggestart.

10. Hel eller delvis overdragelse av bestilt plass  ha Bakgårdens samtykke.

11. Bakgården sørger for alminnelig vakthold i sentrum f.o.m. natt til lørdag og t.o.m. natt til søndag. På dagtid vil det være personell fra arrangør til stede, men Bakgården kan ikke bære ansvar for utstilte varer eller annet utstyr – heller ikke assuranse av noe slag.

12. Bakgården bærer ikke ansvar for skader som påføres utstillere eller blir påført av utstillere.

13. Bakgården sørger for alminnelig renhold, men utstiller må selv sørge for renhold av egen stand.

Søppel fra egen stand må utstiller ta med seg etter endt markedsdag, det betyr at Bakgårdens søppelcontainere ikke kan benyttes av markedsdeltakerne. Søppelsekker kan hentes hos festivalens frivillige.

14. Utstillere må selv koste transport, montering og demontering av eget utstyr.

15. Utstillernes biler tillates ikke parkert inne på utstillingsområdet, med mindre annet er avtalt direkte med oss. Utstillere må selv ordne med parkering for eget kjøretøy utenfor området.

16. Utstillerne plikter innen Bakgårdens område å respektere de regler som er satt.

17. Eventuelle tvister avgjøres ved Tvistemålsloven.

18. Force majeure fra 1 uke før markedet

Andre Nyheter

Bakgårdshelter kalles Nyhet

Bakgårdshelter kalles!

Bakgården søker engasjerte Bakgårdshelter som har lyst å bidra før, under og etter festivalen, som arrangeres 18. – 20. august 2022. Vi har behov for hjelp allerede fra mandag 15. august og helt fram til vi er ferdige med nedrigg 21. august.

20. aug. 2022

Lørdag 20. august: Sondre Lerche, Lemaitre, Bernhoft og Pulse of Floyd med Hærens Musikkorps

Lørdag 20. august blir en musikalsk mesteraften i Bakgården!
Vi åpner med magiske Sondre Lerche, fortsetter med Lemaitres fete elektronika, så kommer geniale Bernhoft og vi avslutter med ingen ringere enn Pulse of Floyd med hele Hærens Musikkorps! Dette blir vår største produksjon noensinne!

Bakgården fredag 19. august 19. aug. 2022

Fredag 19. august: Lyse Netter, Myra, Chris Holsten og Madrugada

Fredag 19. august blir en kveld for historiebøkene!

Lyse Netter, Myra, Chris Holsten og Madrugada står på scenen under Bakgården 2022 fredag 19. august! Dette blir stinn brakke. Kjøp billetter nå!

Rull til toppen
Hopp rett ned til innholdet