HARSTAD 18. - 20. AUGUST 2022

Betingelser for utstillere i Bakgårdsmarkedet

Betingelser for utstillere i Bakgården:

1. Alt salg av mat og drikke fra stand må godkjennes av Bakgården.  Salg av mat som vil medføre matlukt/matos vil i hovedsak plasseres i gå-gate området.

2. Utstiller sørger selv for alt av nødvendig utstyr til sin stand, også telt/paviljong om ikke dette er bestilt via vårt påmeldingsskjema.

3. Bakgården forbeholder seg retten til å godkjenne utstillere, og forbeholder seg muligheten til å kunne nekte utstillere, demonstrasjoner og salg av varer som antas å være upassende, som ikke tjener publikums-, Bakgården eller politiets interesse.

4. Bestillingen og plassavgiften er bindende. Eventuell avbestilling av bodplass må skje senest 14 dager før markedsdagen, i 2021 er denne dato 6. august.  Avbestilling etter denne dato vil medføre fakturering av hele beløpet.

Bakgården organiserer plasseringen av utstillerne slik at markedet fremstår så hensiktsmessig og attraktivt som mulig ovenfor publikum.

5. Standleien forfaller i henhold til faktura. Standleien refunderes kun hvis arrangøren avlyser markedet på grunn av for få utstillere.

6. Demonstrasjon, fremvisning av slides og film, avspilling av lydbånd, kjøring av maskiner, utdeling av smaksprøver og demonstrasjoner som forårsaker samling av folk er både tillatt og ønsket, såfremt naboene ikke forhindres eller forstyrres, og vanlige sikringsbestemmelser overholdes. Bruk skjønn.

7. Ved tilkorking av publikum forbeholder arrangør seg retten til å avbryte eller tidsbegrense demonstrasjoner, dette på grunn av sikkerheten. Bakgården gjør oppmerksom på gjeldende bestemmelser vedrørende TONO-avgift.

8. Start oppbygging av stands: Fredag og lørdag fra kl 07.30. All oppbygging av stands må være ferdig innen kl. 09.45. Hver enkelt utstiller vil få et klokkeslett for innrigg, og plikter og overholde dette om ikke annet er avtalt med arrangør. Dersom en utstiller ikke møter til innrigg på oppsatt tidspunkt kan vi ikke garantere at det vil være mulig og kjøre bil frem til standplassen. Markedet er offisielt over kl. 16.00 på fredag og lørdag. Standplasser i Strandgata må være tømt senest kl. 16.30 NB. Tømming av stands må ikke påbegynnes før markedet er offisielt avsluttet. Kontakt oss om det er behov for tidligere riggestart.

9. Hel eller delvis overdragelse av bestilt plass  ha Bakgårdens samtykke.

10. Bakgården sørger for alminnelig vakthold i sentrum f.o.m. natt til fredag og t.o.m. natt til søndag. På dagtid vil det være personell fra arrangør til stede, men Bakgården kan ikke bære ansvar for utstilte varer eller annet utstyr – heller ikke assuranse av noe slag.

11. Bakgården bærer ikke ansvar for skader som påføres utstillere eller blir påført av utstillere.

12. Bakgården sørger for alminnelig renhold, men utstiller må selv sørge for renhold av egen stand.

Søppel fra egen stand må utstiller ta med seg etter endt markedsdag, det betyr at Bakgårdens søppelcontainere ikke kan benyttes av markedsdeltakerne. Søppelsekker fås i informasjonen/akkrediteringsteltet.  

13. Utstillere må selv koste transport, montering og demontering av eget utstyr.

14. Utstillernes biler tillates ikke parkert inne på utstillingsområdet.

15. Utstillerne plikter innen Bakgårdens område å respektere de regler som er satt.

16. Eventuelle tvister avgjøres ved Tvistemålsloven.

17. Force majeure fra 1 uke før markedet

Andre Nyheter

Bernhoft nettside 20. aug. 2022

Bernhoft til Bakgården 2022

Bernhoft tilbake til Bakgården!
Bernhoft har gjestet Bakgården før, og nå kommer han tilbake til oss med både kjente og nye låter som vil få deg i knestående! Lørdag 20. august står han klar på Bakgårdsscenen.

18. aug. 2022

Norges pop-komet Astrid S til Bakgården 2022

Astrid S kommer endelig til Bakgården – med hit etter hit etter hit! Gullstrupen har aldri spilt i Harstad før, så nå er det virkelig på tide å få henne til Bakgårdsscenen vår!

Bakgården LIVE

Bakgården LIVE presenterer: ELEMENTS

Elements gjør comeback og feirer 30-års jubileum med en forrykende konsert med klassisk rock!

Rull til toppen Skip to content