HARSTAD 17. - 19. AUGUST 2023

Betingelser for utstillere i Bakgårdsmarkedet

Betingelser for utstillere i Bakgården:

1. Alt salg av mat og drikke fra stand må være godkjent av mattilsynet!  Salg av mat som vil medføre matlukt/matos vil i hovedsak plasseres på eget område.

2. Utstiller sørger selv for alt av nødvendig utstyr til sin stand. Dette gjelder alt av bord, stoler, osv.

3. Bakgården forbeholder seg retten til å godkjenne utstillere, og forbeholder seg muligheten til å kunne nekte utstillere, demonstrasjoner og salg av varer som antas å være upassende, som ikke tjener publikums-, Bakgården eller politiets interesse.

4. Bestillingen og plassavgiften er bindende. Eventuell avbestilling av bodplass må skje senest 14 dager før markedsdagen, i 2022 er denne dato 5. august.  Avbestilling etter denne dato vil medføre fakturering av hele beløpet.

5. Bakgården organiserer plasseringen av utstillerne slik at markedet fremstår så hensiktsmessig og attraktivt som mulig ovenfor publikum.

6. Standleien forfaller i henhold til faktura. Standleien refunderes kun hvis arrangøren avlyser markedet på grunn av for få utstillere.

7. Demonstrasjon, fremvisning av slides og film, avspilling av lydbånd, kjøring av maskiner, utdeling av smaksprøver og demonstrasjoner som forårsaker samling av folk er både tillatt og ønsket, såfremt naboene ikke forhindres eller forstyrres, og vanlige sikringsbestemmelser overholdes. Bruk skjønn.

8. Ved tilkorking av publikum forbeholder arrangør seg retten til å avbryte eller tidsbegrense demonstrasjoner, dette på grunn av sikkerheten. Bakgården gjør oppmerksom på gjeldende bestemmelser vedrørende TONO-avgift.

9. Start oppbygging av stands: Lørdag fra kl 08.00. All oppbygging av stands må være ferdig innen kl. 09.45. Etter 09:45 skal det ikke være biler/motorisert kjøretøy på området, da det sperres av med terrorblokker. Markedet er offisielt over kl. 16.00. Standplasser i Strandgata og på torget må være tømt senest kl. 16.30 NB. Tømming av stands må ikke påbegynnes før markedet er offisielt avsluttet. Kontakt oss om det er behov for tidligere riggestart.

10. Hel eller delvis overdragelse av bestilt plass  ha Bakgårdens samtykke.

11. Bakgården sørger for alminnelig vakthold i sentrum f.o.m. natt til lørdag og t.o.m. natt til søndag. På dagtid vil det være personell fra arrangør til stede, men Bakgården kan ikke bære ansvar for utstilte varer eller annet utstyr – heller ikke assuranse av noe slag.

12. Bakgården bærer ikke ansvar for skader som påføres utstillere eller blir påført av utstillere.

13. Bakgården sørger for alminnelig renhold, men utstiller må selv sørge for renhold av egen stand.

Søppel fra egen stand må utstiller ta med seg etter endt markedsdag, det betyr at Bakgårdens søppelcontainere ikke kan benyttes av markedsdeltakerne. Søppelsekker kan hentes hos festivalens frivillige.

14. Utstillere må selv koste transport, montering og demontering av eget utstyr.

15. Utstillernes biler tillates ikke parkert inne på utstillingsområdet, med mindre annet er avtalt direkte med oss. Utstillere må selv ordne med parkering for eget kjøretøy utenfor området.

16. Utstillerne plikter innen Bakgårdens område å respektere de regler som er satt.

17. Eventuelle tvister avgjøres ved Tvistemålsloven.

18. Force majeure fra 1 uke før markedet

Andre Nyheter

HIGHASAKITE Bakgården 2023 19. aug 2023

HIGHASAKITE til Bakgården 2023

Våre norske, fantastiske superstjerner i HIGHASAKITE spilte nylig en helt rå konsert for Bakgården LIVE. Gikk du glipp av den? Frykt ikke – du får en ny sjanse når bandet returnerer til neste års Bakgårdsfestival lørdag 19. august!

Vinni Bakgården 2023 18. aug 2023

Vinni til Bakgården 2023

Endelig får vi selveste Vinni til Bakgården – med gamle slagere, ny musikk og en av det siste årets største hits i ermet! Vær klar til Bakgården fredag 18. august 2023!

Lukas Graham til Bakgården 2023 17. aug 2023

Lukas Graham til Bakgården 2023

Lukas Graham – Den danske internasjonale popstjernen og hitmakeren bak «7 Years»kommer til Harstad og Bakgården torsdag 17. august!

Rull til toppen
Hopp rett ned til innholdet