Sølvsponsor Østbø AS

Grønt samarbeid

Uten Østbø, dårlig søppelhåndtering.

Østbø setter pris på BAKGÅRDEN-samarbeidet.

– Et godt kulturtilbud skaper bolyst og trivsel, og vi er opptatt av å være med på å drive Harstad framover. Dessuten er det flinke, hyggelige og profesjonelle personer bak og rundt hele arrangementet, sier Robert Søvik, avdelingsleder hos Østbø Harstad.

Han legger til at Østbø har spilt på lag med BAKGÅRDEN i to år. Bedriften tar seg av all søppelhåndtering og -sortering, som er ganske betydelig, både under og etter festivalen.

-Vi blir mer enn gjerne med videre framover. Samarbeidet med gjengen bak BAKGÅRDEN betyr mye for oss. Det er som sagt veldig artig å være med å se framover. Vi er en bedrift som er i sterk vekst i regionen, og vi vil fortsette å fargelegge både BAKGÅRDEN og Hålogaland grønn.