Sølvsponsor Hålogaland Kraft

– En festival byen trenger

Hos Hålogaland Kraft er det enighet om at BAKgården øker bolysten og dekker folks festivalbehov.

Hålogaland Kraft (HLK) bryr seg om regionen og ønsker å bidra til vekst, utvikling og begeistring i by og bygd. I BAKGÅRDEN har bedriften vært mer eller mindre på plass helt siden starten.

– Nå, som da, ser vi BAKGÅRDEN som et arrangement som øker bolysten i hålogalandsregionen. Den er også en attraktiv møteplass og et arrangement som familiebyen Harstad trenger, sier Ørjan Kvalø og Bjørn Ludvigsen, henholdsvis daglig leder kunde og rådgiver kommunikasjon og forretningsutvikling hos HLK.

– Vår visjon er «Et godt liv med Hålogaland Kraft», og BAKGÅRDEN gir oss en arena. Vi er spesielt opptatt av å samarbeide om aktiviteter og prosjekter rettet mot barn og unge. Vi bidrar også noe mot «toppen», i visshet om at topp og bredde henger nøye sammen. Det er like artig hver gang vi opplever at vi har bidratt til å skape noe nytt eller holdt liv i noe viktig. Det kan være stort, det kan være smått. Poenget er at det er viktig for dem det gjelder. Slik bidrar vi til å spre positiv energi og økt bolyst.

Kvalø og Ludvigsen forteller at det var med skrekkblandet fryd HLK gikk inn i festivalen i 2010.

– Det er enkelt å gå inn i et etablert konsept med lav risiko, men det er ikke slik HLK tenker. I dette tilfellet så vi potensialet for en ny og attraktiv møteplass og et opplegg familiebyen Harstad manglet. Derfor gikk vi tungt inn fra starten. Blant annet kjøpte vi 1.000 billetter som vi delte ut til ansatte og kunder. Vi gjorde dette for å gi arrangøren den tryggheten som trengtes for å våge å ta spranget, sier Bjørn Ludvigsen.

I dag er Ludvigsen og Kvalø glad for responsen BAKGÅRDEN fikk og fortsatt får. De er glad for å se alle de feststemte menneskene som hver august får leve ut sitt festivalbehov.

– Heldigvis finnes det noen som tør satse nytt og som både kan og vil seire ved å dele. Eller spre positiv energi, om man vil.