Sølvsponsor SpareBank1 Nord-Norge

Stolt og begeistret

– BAKgården er et glimrende eksempel på tiltak som gir inntekter til næringslivet og gode opplevelser for alle som bor og besøker Harstad.

Banksjef Mona Slåtto Olsen i SpareBank1 Nord-Norge er ikke i tvil, og hun støttes helhjertet av alle bankens ansatte.

– Vi støtter BAKGÅRDEN fordi dette er en festival som skaper begeistring og stolthet for oss som bor i Harstad. I tillegg er festivalen med på å gi økt aktivitet for handelsnæringen, hoteller, restauranter og mange andre næringsaktører i Harstad, sier Slåtto Olsen som har spilt på lag med BAKGÅRDEN siden 2012.

For SpareBank1 Nord-Norge har samarbeidet flere dimensjoner. Banken er i hovedsak eid av det nordnorske samfunnet og er derfor opptatt av å bidra til å bygge gode lokalsamfunn.

– I tillegg gir det stolthet til oss som jobber i banken når vi får være med på å løfte byen med en slik fabelaktig festival.